I ett pressmeddelande meddelar Naturvårdsverket att de överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala samt Örebro län.

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra. När referensvärdet för varg är uppnått för hela Sverige och ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för en art kan Naturvårdsverket överlåta möjligheten att fatta beslut om licensjakt till samtliga länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdet

– Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Norra förvaltningsområdet är inte aktuellt för licensjakt. Mininivån uppnås precis men licensjakten ska inte riskera förvaltningsområdets miniminivå. Eventuella justeringar av förvaltningsområdenas miniminivåer görs inte i samband med delegeringen utan har en egen process.

Vargstammen har spridit sig till södra förvaltningsområdet där det nu finns ett antal revir, både familjegrupper och revirmarkerande par. Trots att förvaltningsområdet nu ligger över sin beslutade miniminivå bedömer Naturvårdsverket att det södra förvaltningsområdet i år ska ses som ett så kallat spridningsområde och vara undantagen licensjakt.

Den beslutade rovdjurspolitiken innebär att förvaltningen ska minska koncentrationen av varg där den är som tätast, vilket just nu är i mellersta förvaltningsområdet, samt att vargen ska få sprida sig inom sitt naturliga utbredningsområde, vilket inkluderar södra Sverige. Därför är licensjakt inte aktuellt i södra förvaltningsområdet 2023 men kan bli aktuellt ett annat år.

– Vi har beaktat vargstammens bevarandestatus och den politiska inriktningen när vi kommit fram till detta beslut, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Det är länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet som nu kommer att utreda om licensjakt på varg är möjlig utifrån de förutsättningar som finns i det egna länet. Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna fatta sina eventuella beslut.