lodjurvilaLänsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att årets licensjakt tillåter jakt på åtta lodjur som delats in i två jaktområden. Fyra lodjur får fällas ovan odlingsgränsen och fyra lodjur får fällas nedanför odlingsgränsen.
Jakten får bedrivas från och med den 1 mars 2017 till och med den 15 april 2017, eller då jakten avlyses i respektive område.

Nytt för i år är att Länsstyrelsen beslutat tillåta typgodkända lofäller i årets jakt.
– Det har sedan länge funnits önskemål om detta ute i länet, berättar Magnus Enbom som är rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten.
Licensjakten får inte förekomma inom skyddade områden där föreskrifterna förbjuder rovdjursjakt.

Foto: Johan Olsson