Länsstyrelsen låter meddela på sin hemsida att åtta lodjur får skjutas under licensjakten på lodjur i Västra Götalands län som startar 1 mars:

Den 1 mars startar licensjakten efter lodjur. Den avslutas när åtta djur fällts, men får som längst pågå till den 31 mars.

Under ett drygt år har lodjur vid ett femtiotal tillfällen angripit och dödat får i Bollebygds, Borås, Marks och del av Ulricehamns kommuner. Länsstyrelsen har därför beslutat att åtta lodjur i detta område får skjutas under licensjakt under mars månad 2017, för att om möjligt förbättra förutsättningarna för fårhållningen.
Ett lodjur får också jagas i nordöstra delen av Karlsborgs kommun. Detta är en del av jaktområdet i Örebro län, och jakten administreras av Länsstyrelsen i Örebro.
Fångstredskap får inte användas vid jakten.