Nu har världshälsoorganisationen för djurhälsa (OIE) konstaterat att afrikansk svinpest (ASF) även har drabbat Laos. Laos gränsar bland annat till Kina, Vietnam och Kambodja, länder som tidigare har bekräftade fall av ASF.

Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige. Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.

Källa: ja.se