I ett pressmeddelande annonserar Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland att man nu överklagar Länsstyrelsens uppmärksammade beslut att avlysa småviltsjakten, ett beslut som främst drabbat många ripjägare med kort varsel.

”Vi anser att beslutet är felaktigt på flera olika sätt. För det första så anser vi inte att fem småviltsjägare per jaktområde kan anses medföra olägenhet av betydelse. De områden som avlyst enligt beslutet är så kallade kvoterade områden där antalet jägare är begränsat till fem jägare per dag och denna gräns anser vi redan är bestämd utifrån att småviltsjakten inte skall medföra olägenhet av betydelse. Dessutom så är det sedan länge, enligt rennäringslagen § 94, förbjudet att störa eller ofreda renar. Trots detta, samt att det varje år bedrivs jakt av småviltsjägare i områden där det finns ren, har vi aldrig hört talas om att någon dömts till böter eller anmälts för att ha gjort så.” Skriver Jägareförbundet i sin överklagan.

Motiveringen avslutas med;

”För det tredje så tycker vi det är märkligt att just småviltsjägarna ska bli drabbade och begränsade i sin möjlighet till jakt på grund av utebliven betalning till markägarna. Om det är statens ansvar att betala borde staten göra så för att lösa problemet. Om det däremot är samebyns ansvar borde inte staten bevilja avlysningen då samebyn i så fall orsakat problemet själv.”