Efter granskning och översyn har Länsstyrelsen Gävleborg fattat beslut om att avregistrera fem älgskötselområden. Dessa områden anses inte längre uppfylla kraven för att vara älgskötselområden och kommer i stället att omklassificeras som licensområden inför kommande jaktår.

Efter en sammanställning av måluppfyllnaden för de senaste tre åren har Länsstyrelsen konstaterat att flera älgskötselområden i Gävleborgs län har avvikit väsentligt från sina avskjutningsmål.

– Om ett älgskötselområde avviker med mer än 10 procent från målet ifrågasätter vi årligen varför målet inte har uppnåtts, säger vilthandläggare Elina Eriksson.

Länsstyrelsens beslut om att avregistrering kom den 11 april då de bedömer fem områden som olämpliga att fortsatt vara älgskötselområden.

Dessa områden är:

  • Rogsta älgskötselområde, Strömsbruks älgförvaltningsområde
  • Harmånger Östra älgskötselområde, Strömsbruk älgförvaltningsområde
  • Ortsjön älgskötselområde, Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde
  • Boda älgskötselområde, Öster Ljusnans älgförvaltningsområde
  • Söderhamn Västra älgskötselområde, Öster Ljusnans älgförvaltningsområde

I syfte att säkerställa bibehållen älgjakt i dessa områden kommer de i stället att klassificeras som licensområden inför älgjakten för perioden 2024–2025.