Jägarnas Riksförbund i Blekinge begär nu licensjakt på 30 lodjur. Anledningen är att stammen ska ha ökat explosionsartat enligt förbundet, skriver SVT Nyheter Blekinge. 

I södra rovdjursförvaltningsområdet bedrevs det ingen jakt på lodjur under 2017. Länsstyrelserna i området ansåg att stamman varit för liten i Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Skåne, Södermanlands, Östergötland och Hallands län. Jägarnas Riksförbund menar nu att detta lett till en kraftig ökning av lodjursstammen och att det är nu är nödvändigt med jakt. 

Vidare menar Jägarnas Riksförbund att den inventering som gjorts av lodjur är mycket osäker och att populationen är underskattad. Enligt Naturvårdsverket måste det finnas minst 870 lodjur i Sverige.