Jordbruksverket och andra myndigheter sätter in åtgärder för att försöka innesluta och eliminera spridningen av den allvarliga virussjukdomen Afrikansk svinpest, som nyligen påträffades i närheten av Fagersta. Även om smittan ännu inte är fullt förstådd, är det avgörande att begränsa dess inflytande på vildsvin och grisar i området.

I en fortsatt ansträngning för att bekämpa utbrottet av Afrikansk svinpest har Jordbruksverket och andra ansvariga myndigheter vidtagit åtgärder för att begränsa sjukdomens spridning. Den nyligen påträffade smittan i ett dött vildsvin strax sydost om Fagersta har väckt oro, och myndigheterna har snabbt agerat för att ta kontroll över situationen.

– Vi jobbar intensivt tillsammans med övriga myndigheter och berörda branschorganisationer för att begränsa och bekämpa smittan. Det är viktigt att alla respekterar de restriktioner som nu gäller i det drabbade området, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket.

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som endast påverkar vildsvin och grisar och utgör ingen direkt fara för människor eller andra djurslag. Trots detta är det viktigt att vidta åtgärder för att minimera smittspridningen och skydda det lokala viltbeståndet.

 

Jordbruksverket har utlyst en smittad zon baserat på det aktuella fyndet och har infört åtgärder och begränsningar som gäller i detta område. För att förhindra ytterligare smittspridning förbjuds vissa aktiviteter inom den smittade zonen, inklusive jakt och andra aktiviteter som kan öka risken för kontakt med infekterade vildsvin (för mer utförlig information och beslut besök www.jordbruksverket.se)

– Jaktförbud. Förbudet gäller all typ av jakt på alla arter av vilt.

– Aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar, där människor vistas i skog och mark, till exempel för att plocka svamp- och bär.

– Alla typer av skogsbruksåtgärder.

– Att släppa hundar lösa.

– Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.

– Den som håller tamgrisar i smittad zon ska bland annat se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller drabbas av ökad dödlighet.

 

Det är viktigt att poängtera att Afrikansk svinpest inte utgör någon direkt fara för människor, men smittan kan spridas via griskött eller genom kontaminering av kläder, redskap och fordon. Därför uppmanas allmänheten och jägare runt om i landet, särskilt i det berörda området och i Västmanland, att rapportera eventuella fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via webbplatsen www.rapporteravilt.sva.se. Detta hjälper myndigheterna att bättre övervaka och hantera situationen samt att minimera risken för ytterligare smittspridning.

Källa: Jordbruksverket