Efter att två älgkor påträffats med CWD i Arjeplog inleddes i höstas fick jägarna i uppdrag att samla in prover under jakten. Över 600 prover samlades in, nu drar Jordbruksverket slutsatsen att det inte behövs ytterligare provtagningar.

Chronic Wasting Disease (CWD), eller avmagringssjuka, finns i två varianter, en smittsam och en icke smittsam som beror på åldersförändringar. Jordbruksverket bedömer nu att det i de upptäckte fallen sannolikt rör sig den åldersrelaterade varianten, bedömningen grundar sig i att den omfattande provtagningen på över 600 älgar bara genererade ytterligare ett fall av sjukdomen, även det en gammal älgko.

Ytterligare provtagning kommer inte att behövas meddelar Lotta Hofverberg, chef för smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket, till NSD. Däremot kvarstår att göra en djupare analys av provresultatet, det är för tidigt att säga något om vad den kommer att visa.