Under föregående vecka presenterade Naturvårdsverket ett beslut om licensjakt på gråsäl och skyddsjakt på knubbsäl och vikare.

Förutom i Norrbottens och Västerbottens län har nu skyddsjakt på vikare också införts i Västernorrlands län och totalt gäller skyddsjakten på 420 vikare för de nämnda länen. Knubbsäl får jagas över hela skyddsjaktsperioden och tillåter 560 stycken i Västra Götalands län, 200 stycken i Hallands län och 140 stycken i Skåne län.

- Skyddsjakt behövs för att förhindra de skador som säl orsakar. Till skillnad mot licensjakten får skyddsjakten bara ske vid vissa givna villkor. Detta för att rikta jakten mot skadegörande individer, säger Carl-Johan Lindström, tillförordnad chef på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i en nyhet från Naturvårdsverket.

Licensjakt gråsäl

Upp till 2000 gråsälar får under licensjakten fällas för samtliga län som har kust mot Östersjön.

Naturvårdsverket menar på att nya lättare villkor införs i skyddsjakten. Nu är det tillåtet med skyddsjakt även vid fiskodlingar, fredningsområden och utsättningsplatser. Vilket innebär att skyddsjakt på vikare och knubbsäl också ska kunna bedrivas inom 200 meter från fiskodlingar, fredningsområden och utsättningsplatser för fisk.

Jakttider

Licensjakt, gråsäl: 20 april – 31 december 2021.

Skyddsjakt, knubbsäl: 20 april – 20 maj 2021 samt 16 juli 2021 – 19 april 2022.

Skyddsjakt, vikare: 1 maj 2021 – 31 januari 2022.

Innan och efter jakt ska Naturvårdsverket kontaktas.

Källa: Naturvårdsverket.