Länsstyrelsen i Värmland meddelar på sin hemsida att under licensjakten på björn får två björnar fällas från den 21 augusti till och med den 15 oktober 2017. 

I Värmland befinner sig björnarna främst i de norra delarna av länet, men kan även förekomma utspritt i hela länet. Eftersom att björnhonorna sprider sig långsamt finns det nästan endast björnhanar i länet. En hona har kunna dokumenterats av Länsstyrelsen i nordvästra delen av länet men inga ungar, skriver Länsstyrelsen i Värmland på deras hemsida

På grund av att det ännu inte finns några reproducerande björnar i länet och på grund av att Värmlands björnstam utgör en mycket liten del i den svenska björnstammen så beslutar Länsstyrelsen att två björnar får skjutas i länet. Björnjakten har trots detta en viktig betydelse för förvaltningen i länet eftersom de kan orsaka skada på såväl tamdjur som gröda och i mycket sällsynta fall ge sig på människor, skriver Länsstyrelsen i Värmland på deras hemsida.