Länsstyrelsen säger nu ja till licensjakt på björn i Dalarnas län. Högst 48 björnar får fällas enligt beslutet, vilket är samma antal som föregående år, skriver SVT Nyheter Dalarna

Enligt Länsstyrelsens beslut får samtliga björnar skjutas dock med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt ungar som följer björnhona. Vidare rekommenderar Länsstyrelsen även att inte fälla några årsungar. 

Jakten avlyses inom respektive delområde när det beslutade antalet björnar fällts eller i det fall området har en honkvot, vilket innebär att det beslutade antalet björnhonor med en levnadsvikt över 80 kilo uppnåtts, rapporterar SVT Nyheter Dalarna

Jakten får bedrivas inom fyra olika områden och pågår mellan den 21 augusti och 15 oktober.