Länsstyrelsen i Gävleborgs län meddelar på sin hemsida att totalt 30 björnar får skjutas under årets licensjakt i länet. Måndagen den 21 augusti inleds jakten och kommer vara tillåten i hela länet, dock indelat i två jaktområden. Jakten pågår som längst till och med den 15 oktober, men om samtliga björnar fälls innan detta datum kan jakten komma att avlysas tidigare. 

Jaktområdena är fördelade i ett västligt och ett östligt område. Områdesgränsen går längs väg 83 till och med Lilltjära strax söder om Kilafors samt längs väg 272 från Lilltjära ner till och med Dalälven, skriver Länsstyrelsen i Gävleborg.  

I det västra jaktområdet får högst 24 björnar fällas och i det östra får högst 6 björnar fällas. Detta innebär en ökning med 5 björnar i jämförelse med förra årets licensjakt.