Ett beslut om skyddsjakt på en varg har fattats av länsstyrelsen i Jämtland under gårdagen. Det gäller en varg som uppehåller sig i Tåssåsens samebys vinterbetesområde, där renar dödas och drivs på flykt.
Jakttillfällen initieras av länsstyrelsen. Länsstyrelsen avlyser skyddsjakten när en varg fällts eller om tiden löpt ut.

Beslutet gäller för Tåssåsens sameby till och med den 28 februari, jakten får bedrivas under hela dygnet.