Länsstyrelsen Jämtland skriver idag på sin hemsida att tider för älgjakten 2017/2018 kommer att beslutas och presenteras i månadsskiftet april/maj. 

Den 26e april kommer kommer beslutet att tas då Viltförvaltningsdelegationen har DSC_0037förberett frågan inför mötet som då skall hållas. 

Informationen kommer sedan att publiceras på Länsstyrelsens hemsida samt Facebook.