Beståndet av järv ökar i landet och nu tillåts för första gången licensjakt på 15 individer.

41% av Sveriges järvar finns i Jämtlands län och det är där de 15 järvarna nu får skjutas.

̶ Jakten förväntas minska skadorna orsakade av järv inom de aktuella samebyarnas kalvningsland, utan att riskera att populationen minskar på nationell nivå, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

I Skandinavien beräknas järvstammen 2019 uppgå till 1011 vuxna individer, varav 679 beräknas finnas i Sverige.