Nu har berörda länsstyrelser meddelat hur omfattande licensjakten på varg kommer att bli vintern 2023. Totalt gäller jakten på 75 vargar och samtliga vargar kommer att skjutas inom Mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Det är de länsstyrelser som finns inom området som beslutat om hur jakten ska fördelas inom länen utifrån att besluten ska vara regionaliserade. Jaktens syfte ska enligt Naturvårdsverket vara att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor och tamdjur som lever i områden där reviren ligger tätt.

Noterbart är att de siffror som redovisas nedan är fler än de 75 vargar som omfattas av licensjakten men det beror på att de berörda länsstyrelserna väljer att redovisa varje län för sig och flertalet av reviren delas mellan länen.

I Gävleborgs län är tilldelning i reviren Ödmården och Mörtsjön 10 vargar. Reviret Tinäset delas mellan Gävleborg och Dalarnas län och i det reviret är tilldelningen 8 vargar.

Inom Dalarnas län finns även Almhöjdenreviret som är ett gränsrevir mellan Dalarna, Västmanland och Örebro och det är de tre länsstyrelserna som gemensamt tagit beslut. För Dalarnas del är det 14 vargar som omfattas av jakten inom de två reviren.

När det gäller Värmland är det totalt 30 vargar som man tagit beslut om där reviren Juvberget och Kockahonka delas mellan Värmland och Norge. Övriga revir där jakt kommer att ske är Skacksjö, Flatmossen och Forshaga. Jakten berör även Vismenreviret som delas mellan Värmland och Örebro.

I Örebro är det totalt 24 vargar som ingår i vinterns jakt. Dels är det de revir som delas med andra län, Almhöjden och Vismen. Övriga revir inom Örebro där licensjakt kommer att ske är Ölen och Grecken.

Gällande Västmanland gäller beslutet för 12 vargar där Venabäcken ligger inom länet och Almhöjdenreviret delas mellan Västmanland, Dalarna och Örebro.