En fastighetsägare i Mariestad har fått tillstånd att skjuta en råbock på grund av skador den orsakat på träd.

Enligt Mariestads-Tidningen skriver fastighetsägaren i sin ansökan att råbocken orsakar allvarliga fejningsskador på fastighetens trädplantor. Länsstyrelsen har beviljat ansökan under följande förutsättningar, jakten måste godkännas av jakträttshavaren, bocken ska skjutas under pågående skadegöring och jakten får enbart bedrivas som smyg- eller vaktjakt. Tillståndet gäller till och med sista juni.