Pengarna för rovdjursavvisande stängsel i Södermanlands län börjar sina. I landsbygdsprogrammet finns endast 100 000 kronor kvar, vilket ska räcka till år 2020. 

Detta innebär att två kilometer stängsel kan sättas upp i hela länet de kommande åren, vilket motsvarar fem kvadratiska hagar på ett hektar var. 

— Det är ju inte långt och många hagar är större än ett hektar. Vi känner frustration över att det inte finns mer pengar. Nu när staten bestämt att vi ska ha varg måste vi ju kunna stänga dem ute, säger Eva Henriksson, rovdjursansvarig hos Fåravelsförbundet i Sörmland till Eskilstuna kuriren

Johan Varenius på Länsstyrelsen i Södermanland menar att många redan har sökt och fått bidrag för stängsel. Länsstyrelsen hade ursprungligen 1 440 000 kronor att dela ut för åren 2014-2020. 

— Vi har gjort allt vi kunnat för att få fram mer pengar. Vi har fört fram länets behov av mer medel, vi har tömt reserven och fördelat om pengar som legat i andra bidragsåtgärder. 2018 ska Jordbruksverket se över resten av perioden från 2018 till 2020. Det är möjligt att det finns län som inte använt sina pengar och att det kan bli omfördelningar, men vi vet inte alls vad de beslutar, säger han till Eskilstuna kuriren.