Skarven gör stor skada på fiskeredskap, fiskebestånd och växtliv trots det menar Sveriges Ornitologiska Förening Birdlife Sverige att den skyddsjakt som Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om är för omfattande i relation till skarvens population.

Det beslutet om skyddsjakt, som fattades den 27 mars 2019, hänvisar till skadan som skarven orsakar och som har ökat till följd av att antalet skarvar har blivit fler inom länet de senaste åren. Dock överklagade Birdlife beslutet om skyddsjakt till Förvaltningsrätten i Växjö.

De menar att det är svårt att beräkna antalet skarvar då det varierar mycket under ett år. Det innebär att antalet som är beviljat för skyddsjakt överstiger den andel av populationen som bör fällas. De menar dessutom att beslutet om skyddsjakten saknar grund eftersom den inte förväntas leda till en förbättring av fiskebeståndet. Enligt deras överklagan kan det inte konstateras att skarven enbart är orsaken till det minskade fiskebeståndet.

I sitt beslut har Länsstyrelsen använt en, av EU-kommissionen, godkänd metod för att beräkna antalet skarvar. De hänvisar dessutom till det faktum att man, enligt EU-kommissionen, kan tillämpa skyddsjakt trots att det kan vara svårt att dokumentera allvarlig skada. Man menar även att skarven orsakar ekonomisk förlust för fiskenäringen, vilken är viktig för den bofasta skärgårdsbefolkningen.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Källa:vt.se