I ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Uppsala konstaterar myndigheten att den jägare som skadades i januari, sydöst om Gimo, sannolikt blev biten av en björn. Trots angreppet bedömer länsstyrelsen inte att det finns någon ökad risk med att vistas i området.

Det var den 14 januari som det rapporterades att en jägare, som varit ute med sin hund på gränsen mellan Stockholms och Uppsala län, blivit skadad av en björn. Efter att länsstyrelsens personal besökt området bedömer länsstyrelsen att angreppet orsakats av en björn.

– Vår vilthandläggare pratade med den drabbade jägaren och fältpersonal hittade två björniden i direkt anslutning till platsen för incidenten. Efter kontakt med ett närliggande jaktlag stärktes vår uppfattning. Jaktlaget hade observerat en björn samma eftermiddag, säger Jonas Bergman, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Uppsala län.

Länsstyrelsen bedömer inte att händelsen innebär någon förhöjd risk med att vistas i området. Länsstyrelsen kommer inte heller att besluta om skyddsjakt.

– Vi bedömer inte att björnen har ett onaturligt beteende, eller att risken för att någon annan ska bli skadad är större än normalt. Det var olyckliga omständigheter som gjorde att den här händelsen inträffade. Vanligtvis sover björnar den här tiden på året, men den här björnen har sannolikt vaknat när idet blivit vattenfyllt. Efter att ha hittat en ny sovplats har den troligtvis blivit störd av hunden. Det var maximal otur att hundföraren befann sig på den platsen just då, säger Jonas Bergman.

Antalet björnar är mycket få i Uppsala län men det förekommer att björnar då och då rör sig i området. Förekomsten är dock avsevärt lägre än i exempelvis Dalarna, Gävleborg och i de län som ligger längre norrut.