Både Gävleborg och Dalarnas länsstyrelser uppmanar nu boende i områden där det kan finnas björn att försöka ta in sina soptunnor mellan tömningar då björnarna har kommit ur sitt ide och är i behov av mat. Av den anledningen uppmanar därför länsstyrelserna att städa bort potentiell björnmat.

Länsstyrelsen i Gävleborg skriver på sin hemsida ”När björnarna vaknar på våren är de hungriga och innan det grönskar i skogen finns det risk för att de söker sig till bebyggelse för lättillgänglig föda. Det är därför viktigt att städa bort allt som kan tänkas vara begärligt för björnar så som fågelfrön och talgbollar, rådjursutfodringar och rävåtlar”.

Länsstyrelsen i Gävleborg skriver vidare att björnar som har lärt sig att hitta mat i anslutning till människor riskerar tappa respekten och därmed bli farliga vilket oftast leder till att de måste skjutas.