Under onsdagskvällen rapporterade Länsstyrelsen i Dalarna att björnjakten avlysts i område två. De 30 tilldelade björnarna i området hade då fällts eller påskjutits, skriver SVT Nyheter Dalarna

I område ett återstår åtta björnar och i område tre återstår sex björnar eller två vuxna honor över 80 kg. I område fyra återstår två björnar eller en vuxen hona på över 80 kg enligt Länsstyrelsen i Dalarna.