Länsstyrelsen har fastställt riktlinjerna för årets licensjakt på björn, med start den 21 augusti. Totalt får 125 björnar skjutas i länet, vilket är en sänkning med 15 björnar.

 

Målet med jakten är att reglera björnstammen så att den når den beslutsfattade förvaltningsnivån på 300 björnar i länet, som fastställts av viltförvaltningsdelegationen. Förvaltningen tar hänsyn till risken för skador och socioekonomiska effekter för lokalbefolkningen.

– Beräkningar visar att de senaste årens jakt resulterat i att björnstammen minskat sedan den senaste inventeringen genomfördes i länet. Årets jakt syftar till att ytterligare sänka stammen mot den beslutade förvaltningsnivån.

 

Stor andel fällda honor

Data från de senaste årens licensjakter visar att en allt större andel av de fällda björnarna är honor. Under licensjakten 2023 utgjorde honor 60 % av de fällda björnarna, och över de senaste tre åren har denna andel varit 56 %. Om denna trend fortsätter under 2024 års jakt, innebär det att 70 av de 125 fällda björnarna kan vara honor. Beräkningar enligt beskattningsmodellen visar att ett sådant uttag skulle resultera i en förväntad population på 235 honor inför licensjakten 2025, med ett konfidensintervall på 160–316 honor. Om könsfördelningen i björnstammen förblir oförändrad, skulle den totala björnstammen då uppgå till cirka 379 individer.