Måndagen den 21 augusti startade björnjakten i de nordligaste länen i Sverige. Totalt får 649 björnar fällas. Fram till tisdagsmorgon har totalt 119 björnar fällts vilket innebär att nära 20 procent av årets tilldelning blev skjutna det första dygnet av jakten.
När det gäller Värmland är den beviljade kvoten på tre björnar uppnådd då samtliga blev skjutna den första jaktdagen. Även i Dalarna har jakten hitintills varit effektiv där 45 björnar fällts av de beslutade 85.

Avskjutning av björn fördelat per län. Siffran inom parentes är den tilldelning respektive län beslutat om.
Norrbotten: 4 (70)
Västerbotten: 4 (81)
Jämtland: 19 (185)
Västernorrland: 6 (85)
Gävleborg: 38 (140)
Dalarna: 45 (85)
Värmland: 3 (3)