Björnar har länge utgjort ett hot mot biodlarnas verksamhet, och skadorna de orsakar kan vara betydande. När björnar vaknar från sin vintersömn, är de ofta hungriga och söker mat, vilket ibland leder dem till att plundra bikupor. För att skydda bigårdarna har Finlands viltcentral i samarbete med Finlands Biodlares Förbund utvecklat effektiva strategier.

En beprövad metod för att avskräcka björnar är användningen av elstängsel runt bigårdarna. Genom att hålla elstängslen i gott skick och underhållna kan biodlare minimera risken för skador under den känsliga perioden när björnarna vaknar ur sin vintersömn.

– Björnen är ett klokt djur och låter sig inte stoppas av ett elstängsel som inte underhålls eller som är strömlöst, säger Teemu Lamberg, viltplanerare vid Finlands viltcentral, i ett pressmeddelande.

Ljudskrämmor

För att underlätta för biodlarna har Jord- och skogsbruksministeriet beviljat specialunderstöd till Finlands viltcentral för att tillhandahålla skyddsmaterial mot stora rovdjur. Med undantag för själva strömkällan är elstängselutrustningen kostnadsfri för biodlarna. Dessutom erbjuds stängselpaket från Farmcomp Oy.

Utöver elstängsel kan även ljudskrämmor användas som en tillfällig lösning för att skrämma bort björnar från bigårdarna. Dessa åtgärder syftar till att skydda biodlarnas investeringar och säkerställa att produktionen fortsätter ostörd.

– Försöken med ljudskrämmor fortsätter i vår. Ljudskrämmorna installeras på bigårdarna i kombination med viltkameror, för att den eventuella effekten ska kunna dokumenteras, säger Lamberg.

Enligt senaste uppskattningen från Naturresursinstitutet har björnstammen i Finland blivit starkare och mer utbredd. Detta innebär att risken för skador på biodlingar förväntas öka i takt med björnarnas populationstillväxt. År 2023 orsakade björnen skador som fick ersättas med cirka 130 000 euro.

Ansöka om ersättning

Med omkring 3 000 biodlare i Finland är det viktigt att skador anmäls omedelbart till regionens landsbygdsnäringsmyndighet för att möjliggöra skadeersättning. Livsmedelsverkets Vipu-tjänst erbjuder en elektronisk plattform för att enkelt ansöka om ersättning för skador som överstiger 170 euro under ett kalenderår.