Skyddsjakt har nu beviljats på en av de tre närgångna fjolårsbjörnarna som uppehållit sig vid bebyggelsen i Viksjöfors, Ovanåkers kommun. Samlingar av björnskådande människor tros ha bidragit till björnarnas oskygga beteende.

Under cirka en månads tid har björnarna, främst de tre fjolårsungarna, uppehållit sig nära bostadshus i Viksjöfors. Den 4 juni kom en ansökan om skyddsjakt in till Länsstyrelsen. Enligt ansökan ska björnarna ha hållit sig i nära anslutning till bostadshuset och ofta inom 30 meter från människor. Sökanden själv och grannar ska ha gjort upprepade försök att skrämma bort björnarna utan att lyckats.

Till saken hör att björnarna lockat till sig människor som vill titta på och fotografera björnarna. Så mycket som ett 40-tal bilar har under flera dagar blockerat vägen och människor har rört sig ute på åkern i syfte att komma närmare björnarna. Något som sannolikt ytterligare bidragit till björnarnas oskygga beteende enligt Länsstyrelsens beslut. Efter att Polisen kopplats in har dock folksamlingarna minskat i området.

Även Länsstyrelsens personal ska ha försökt att skrämma björnarna med gummikulor och hundar vid tre olika tillfällen, björnarna har dock återvänt igen bara timmar efter insatserna.

”Länsstyrelsen gör därmed den samlade bedömningen att ett uttag på en av individerna tillsammans med riktad skrämsel är en lämplig lösning för att öka möjligheterna att bryta det oönskade beteendet hos de två kvarvarande individerna. Ansökan om skyddsjakt ska därmed beviljas”, skriver Länsstyrelsen Gävleborg i sitt beslut.

Källa: lansstyrelsen.se/gavleborg.