I somras bad Länsstyrelsen i Uppsala allmänheten om hjälp med att samla in björnspillning i investeringssyfte för att få en bättre bil av länets björnpopulation. Insamlingen av spillning stängdes den 31 oktober och totalt har tolv olika fynd av björnspillning kommit in som nu skickas iväg på analys, skriver SVT Nyheter Uppsala

Sebastian Olofsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län berättar för SVT Nyheter Uppsala att majoriteten av björnspillningen har hittats runt Gimo och Österbybruk. Även väster om E4 har det hittats en del. 

– Men ingen av proverna är analyserade än så vi vet inte säkert om det är björn, fortsätter han. 

Vidare menar Olofsson att det har varit observationer av björn i länet, men att Länsstyrelsen nu vill veta om det rör sig om en eller flera björnar. De hoppas att få svar på inventeringen under 2018.