Totalt får 486 björnar fällas under 2024 års licensjakt på björn, vilket är en sänkning med 163 björnar från föregående år.

 

Den 21 augusti drar licensjakten på björn i gång i våra sju län. Fjolårets rekordstora tilldelning på 649 björnar har i år minskat ner till 486 björnar. I två av länen är den tilldelade licensen oförändrad från förra årets jakt medan bland annat Norrbotten och Västernorrland ser en rejäl minskning på sina respektive tilldelningar.

Här nedan listas tilldelningen för licensjakt på björn från 2022–2024:

Källa: Länsstyrelserna