Länsstyrelsen har beslutat att 48 björnar får fällas under årets licensjakt, som pågår från den 21 augusti till den 15 oktober. Länet delas in i två stora jaktområden, där 20 björnar får fällas väster om E45 och 28 öster om vägen.

 

Detta innebär en minskning jämfört med de senaste tre årens rekordstora tilldelningar. Anledningen till detta är dels de tolv björnar som fälldes under vårens skyddsjakt i västra jaktområdet på grund av problem inom rennäringen.

– Att tilldelningen är mindre i år beror på att björnstammen minskat i länet som ett resultat av de senaste årens höga tilldelningar. Men vi ligger fortfarande lite för högt i antalet björnar i förhållande till förvaltningsmålet. Därför tas det ut en högre andel än vad som motsvarar tillväxten även i år, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Västerbotten.

 

Gradvis minskning av stammen

En undersökning av björnspillning från hösten 2019 visade att det fanns cirka 450 björnar i Västerbotten. År 2021 sattes ett mål av viltförvaltningsdelegationen att minska antalet björnar till 350 för att hantera oro bland människor och skador på rennäringen, särskilt i renarnas kalvningsområden. Minskningen av stammen har genomförts gradvis från 2020 och fortsätter till 2025, med en hög avskjutning mellan 2021 och 2023 och en mer begränsad jakt under 2024 och 2025.

– Enligt beräkningarna är björnstammen nu nära målnivån, därför minskar vi takten för att inte hamna under målet om 350 björnar år 2025. Därför blir tilldelningen i år lägre än ifjol, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten.

En ny spillningsinsamling planeras till hösten för att bedöma hur väl målen har uppnåtts. Med färre björnar förväntas framtida licenstilldelningar vara lägre för att stabilisera stammen runt den önskade nivån.

 

Åtlar

Jägare tillåts även i år att använda hundar vid åtlar. För att förhindra att hundar släpps på spår av björnhonor med ungar rekommenderas användning av automatiska kameror vid åtlarna, säger Ulf Bergelin. Dessa kameror måste vara skyltade och åtelmaterial får placeras ut från 15 juli, förutsatt att åteln anmälts till och godkänts av Länsstyrelsen senast den 21 juli.

 

Läs licensjaktsbeslutet här