EU-kommissionens förslag om ett utvidgat blyhagelförbud vid våtmarker röstades igår igenom i parlamentets miljöutskott.

I och med blyhagelförbudet kommer också den mycket kritiserade omvända bevisbördan som i praktiken betyder att du som vid jakt har med dig blyhagelammunition i närheten av en våtmark får bevisbördan på dig. Du är skyldig tills du själv kan bevisa motsatsen, att ammunitionen inte tänkt användas i våtmarken. Detta bryter mot oskyldighetspresumtionen, att man är oskyldig  tills en domstol har avkunnat en dom. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att omvänd bevisbörda kan införas i Sverige.

Nu avgörs blyhagelförbudet i plenum i parlamentet och det hör inte till vanligheterna att de går emot beslut från miljöutskottet av den här typen av frågor. Från det att beslutet antas är implementeringsperioden för att reglerna börjar gälla 24 månader.   

Källa: Svenska Jägareförbundet