Trots att tillgången på mat har varit dålig i år så kan forskarna glädja sig åt hela 27 valpkullar efter att hela fjällkedjan har inventerats. 

– Det mest glädjande är att det fötts fem kullar i Norrbotten, varav en så långt norrut som vid Råstojaure. Det var också den största kullen, med tio valpar. Det är jätteroligt, säger zoolog Karin Norén vid forskargruppen Svenska Fjällrävsprojektet vid Stockholms universitet till SVT Nyheter Västerbotten

Det är längst i norr som fjällrävsstammen är som absolut skörast. Knappt några kullar alls har fötts där de senaste decennierna. 

– I ett långsiktigt perspektiv är det väldigt viktigt med en livskraftig population i Norrbotten, för den utgör länken till fjällrävarna i Nordnorge, Finland och Ryssland, förklarar Karin Norén, som är ansvarig för årets inventering till SVT Nyheter Västerbotten