Trots att det finns en rik vetenskaplig litteratur om rovdjursangrepp på tamdjur så förekommer tydlig bristande kunskap om hur dessa ska förebyggas. Forskare från SLU och Oviedo University i Spanien skriver nu i en artikel i tidsskritten Scientific Reports att rovdjursförvaltare och forskare måste samarbete för att utvärdera de mest effektiva åtgärderna, skriver SLU på sin hemsida

Ann Eklund, huvudförfattare till artikeln, har tillsammans med hennes kollegor gått igenom 562 vetenskapliga artiklar som publicerades under åren 1990-2016. Artiklarna handlar om rovdjursangrepp som har lett till förluster av tamdjur. Endast 4 procent, vilket motsvarar 21 stycken, beskriver studier som är utformade på så vis att det är möjligt att avgöra hur effektiv en specifik åtgärd är. 

En rad metoder används idag för att skydda tamdjur såsom exempelvis olika typer av inhängnader eller skyddsjakt. Dock föreslår forskarna att relativt kostnadseffektiva metoder vilka bygger på redan existerande teknik ska prioriteras i vetenskapliga utvärderingar, skriver SLU