Det är nu klart att det blir fortsatt brunstuppehåll i älgjakten i Jämtlands län. Detta är en seger för jägarsidan i länets viltförvaltningsdelegation. 

Det var skogsbrukets och rennäringens representanter i delegationen som menade att DSC_0030brunstuppehållet skulle slopas i de fjällnära jaktområdena i Jämtlands län. Anledningen till detta var dålig fyllnadsgrad samt möjligheten att kombinera renskötsel och älgjakt, skriver Svensk Jakt

Jägareförbundet i Jämtland har uttryckt kritik mot planera att slopa brunstuppehållet. 

– Jag är mycket orolig över att det handslag som Jägareförbundet och skogsbruket tagit nu äventyras. Vi hade en överenskommelse om jakttiderna men nu har skogsbruket rundat oss i frågan och gått direkt till älgförvaltningsområdena. Det är bekymmersamt, säger Peter Eriksson, vice ordförande för Jägareförbundet Mitt Norrland till Svensk Jakt

Foto: Johan Olsson