Öster Malma väljer att stänga ner sin verksamhet för besökare till och med den 30 april, anledningen är utbrottet av coronaviruset.

Bokningen kommer vara öppet via telefon som vanligt och löpande information kommer att finnas tillgänglig via hemsidan, Instagram och Facebook. På hemsidan skriver Öster Malma också att man hoppas på förståelse för beslutet.