Den smittsamma CWD-sjukan bland hjortdjur är verkanslös om det bara är Norge som genomför ett så omfattande åtgärdsprogram. Kartläggningen för smittan bland hjortdjur går för sakta i Sverige och Finland, menar norske lantbruksministern Jon Georg Dale, skriver SVT Sápmi.
I tre dagar möts nordiska ministrar och andra europeiska toppolitiker i Ålesund, Norge.

Man har hittat smittade renar och älgar i Norge och där har man sedan tidigare beslutat att minska viltstammen med 10 procent på grund av smittorisken.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är på plats i Ålesund under Nordiskt ministerråd. Han svarar på kritiken att han delar Dales oro men anser att Sverige vidtagit åtgärder.

I ett mejl till SVT Nyheter svarar Bucht;

”– Till exempel har analyser av sjuka och självdöda hjortdjur påbörjats på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala och för att förhindra eventuell smittspridning från Norge till andra länder har också EU fattat beslut om att förbjuda flyttning av hjortdjur. Det pågår också ett arbete på SVA och Jordbruksverket för att förbereda övervakningen och kartläggningen av CWD inom det EU-program som ska starta 1 januari 2018 och pågå i tre år. Regeringen följer frågan noga och är beredd att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.”

Foto: Arkivbild