Specialklubben för skällande fågelhundar, SSF, riksklubb anordnar tillsammans med SSF Västerbottens kustland Skallkungen 2021. Skallkungen kan likställas med SM för raserna Finsk spets och Norrbottenspets och går av stapeln 2-3 oktober i trakterna kring Vindeln i Västerbotten.
SSF:s tio lokalklubbar i landet har via sina lokala jaktprov tagit fram var sin representant i konsten att tämja tjäder och orre ur jaktligt perspektiv. Detta bedöms i ett flertal moment som poängsätts utifrån hundarnas förmåga att ge dess förare skottchanser.
Hur bra hunden är mäter man genom jaktprov och nu skall landets bästa skällande fågelhund 2021 koras.
Jakt med skällande fågelhund eller trädskällarjakt som den kallas är en spännande, urgammal och prestigelös jaktform som inte kräver dyrbar avancerad utrustning. Under ett jaktprov skjuts inga fåglar. På SKK:s hemsida finns information om båda raserna och på SSF riksklubbs hemsida beskrivs vår jakt och provverksamhet ytterligare. För ytterligare information se: SSF Riks

Till årets Skallkungstävling har följande hundar och hundförare kvalificerat sig.

Övre Norrbotten
Tukkikankaan Nikko
Ägare: Kjell Sundvall

Nedre Norrbotten
Skarjaks Guld Stina
Ägare: John Laestander

Västerbottens lappmark
Buskuddens Tuulikki
Ägare: Peter Jonsson

Västerbottens kustland
Rackelhanens Aila
Ägare: Thomas Lindberg

Ångermanland
Sjuskinnåns Athena
Ägare: Örjan Mattsson

Medelpad
Kålåsens Troj
Ägare: Andreas Edholm

Jämtland/Härjedalen
Röjbackens Aina
Ägare: Anders Grip

Gävleborg
Häggingåsens Ztyx
Ägare: Ivan Karlsson

Mellansverige
Koda
Ägare: Filip Ragnarsson

Sydsverige
Tajgans Pete
Ägare: Peter Lindberget