Regeringen försökte få en uppgörelse med de borgerliga partierna om hur EU:s nya vapendirektiv ska genomföras i svensk lag.
Dock sprack det omdebatterade förslaget och i dagsläget saknar det stöd i riksdagen.

– Vi är kritiska till det eftersom det skulle innebära en överimplementering av EU-direktivet vilket skulle försvåra för tusentals jägare och sportskyttar runt om i Sverige, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

EU:s nya vapendirektiv är menat att göra det svårare för terrorister att få tag i vapen. Och under februari la regeringen fram en lagrådsremiss om hur reglerna ska genomföras i svensk lag.

Detta innebär att kraven på märkning och registrering utökas samt att tillstånden att inneha vissa vapen som huvudregel ska tidsbegränsas.

En av de borgerliga partiernas invändningar är att regeringen går längre än vad EU:s vapendirektiv kräver, det vill säga överimplementerar. Jägare och sportskyttar, vars innehav i dag är noga reglerat enligt svensk lagstiftning, drabbas alldeles för hårt menar en rad partier.

– Framför allt skulle det försvåra att transportera vapen in och ut i landet och det skulle försvåra vilken typ av vapen man får använda samt vilka patroner man får använda, säger Centerpartiets riksdagsledamot Jonny Cato Hansson.

Regeringens tidsplan sprack då en färdig proposition skulle ha blivit presenterad i april. Ansvarige ministern Mikael Damberg hade bjudit in de borgerliga partierna för att diskutera frågan.

Men Moderaterna har tackat nej till detta, berättar partiets rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

– Jag har inget intresse av att hjälpa den här regeringen att försvåra för landets jägare och sportskyttar, säger Johan Forsell.

Källa: sverigesradio.se