Tidningen Allt om Jakt och Vapen ansvarar inte för innehållet i debattinlägget utan det är en personlig ståndpunkt som inkommit till redaktionen.

Pressmeddelande: Morgan Johansson anser att riksdagens vilja i vapenfrågor är ”problematisk”

Morgan Johansson och den regering han företräder respekterar inte folkviljan, eller majoritetsförhållandena i Sveriges riksdag. Trots flera uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, från bland annat riksdagens justitieutskott har regeringen slirat med formuleringarna och kommit med svepskäl för att inte genomföra den politik som folkviljan kräver.

Ett talande exempel är det om avskaffandet av tidsbegränsade vapenlicenser, vilket en majoritet nu riktat tre likartade uppmaningar om till regeringen. Tredje gången lade utskottet in en deadline, den 31 december. Datumet har nu passerat och vi kan återigen konstatera att regeringen inte återkommit till riksdagen.

Kommentar Tobias Andersson, rättspolitisk talesperson SD:

”Femårslicenser är ett byråkratiskt haveri som belastar laglydiga vapenägare. Regeringens oförmåga att hantera gängkriminaliteten resulterar ofta i att jägare och sportskyttar får lida när regeringen vill framstå som handlingskraftig men helt missar målet. ”

”Det är direkt anmärkningsvärt att Morgan Johansson i riksdagen tydligt framför att han struntar i tre riksdagsbeslut utan nöjer sig med att kalla dem för ”problematiska”. Det är inte hans jobb att recensera riksdagsbeslut, han ska verkställa dem. ”

Ytterligare underlag:

Se debatt i kammaren med Morgan Johansson där han beskriver riksdagens beslut om femårslicenser som ”problematiskt” och avslöjar att han inte kommer att lyda det:
youtube.com/watch?v=3jxjzault-w

Se längre debattartikel i Aftonbladet i frågan:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0Gk1nB/det-ar-s-som-struntar-i-demokratin–inte-sd
Vänligen,
Tobias Andersson
Riksdagsledamot (SD)
Rättspolitisk talesperson
Kommittéordförande justitieutskottet