Med två månader kvar av varginventeringen har man hitintills konstaterat att det finns 13 revirmarkerande par samt 29 familjegrupper. Arbetet med att inventera antalet vargar pågår fram till den 31 mars.

Länsstyrelserna arbetar med flera revir samtidigt och DNA-labbet vid SLU, Grimsö forskningsstation gör löpande analyser av DNA-prov som länsstyrelserna samlar in i fält. Arbete och uppdatering sker under hela denna period.

Kartan visar vilka familjegrupper (röda prickar) och revirmarkerande par (grå triangel) som länsstyrelserna fram till den 27 januari har noterat.

Källa: Slu.se