Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har nu genomfört analysen av de 182 lodjur som fälldes under årets licensjakt. I en rapport från SVA framgår det att lodjuren i Sverige visar på ett gott hälsoläge.

Generellt är de lodjur som fälls under jakt vanligtvis i både god hälsa och bra hull. Lodjur som fälls i de norra länen har dessutom ofta rikliga fettreserver.

– Förra året undersökte vi 106 djur så det var en rejäl ökning till 182 med årets tilldelning i licensjakten, vi har haft fullt upp och har fått rationalisera hanteringen av resurs- och budgetskäl, säger Emma Höök, rovdjursbiolog på SVA i ett pressmeddelande.

Vid undersökningen fann SVA att två lodjur saknade del av ett ben som var äldre avläkta skador efter amputationer. Orsaken är okänd, men olagliga bensaxar eller snaror kan inte uteslutas.

Ett annat något udda fynd var ett lodjur som fått en träpinne fastkilad tvärs över gommen, trots det var djuret ändå vid gott hull.

Av 64 magsäckar hade 36 hjortdjursrester, 11 hare och i två magsäckar hittade man fågel, övriga var tomma. Nästan alla (97%) undersökta djur hade tarmparasiter, 16% hade öronskabb, men ingen hade rävskabb. Ett lodjur hade en blodig tarminflammation orsakad av kolibakterier. Två individer hade en extra binjure dessutom var en hona dräktig i ett tidigt stadium.

– Det är ovanligt att lodjur är dräktiga redan under licensjaktsperioden och detta är andra gången. De första fynden såg vi vid licensjakten 2022. Att sedan två djur hade en extra binjure är ett intressant bifynd men har troligen ingen klinisk betydelse för djuret, avslutar Emma Höök.