Två nya ansökningar på skyddsjakt har kommit in den senaste veckan. Den ena är ställd till Länsstyrelsen i Värmland och den andra till Länsstyrelsen i Gävleborg.

Den ansökan om skyddsjakt som kommit in till Värmland gäller för de två vargar som förra veckan dödade en gråhund väster om Bjurberget i närheten av Röjden. Det är en privatperson och flera jaktvårdskretsar som lämnat in ansökan.

När det gäller Gävleborg är det boende i Ockelbo kommun som ansökt om skyddsjakt på en varg som rör sig nära människor och tamdjur. Försök har gjorts att skrämma iväg vargen men den springer bara undan bit och återkommer sedan till samma platser. Vargen rör sig i trakterna kring gårdarna i Norrbo/Mo.

Dessutom har det skett fyra vargattacker den senaste veckan i Gävleborg där bland annat en jämthundstik dödades i samband med älgjakt. Även får och alpacka har angripits. I samband med vinterns varginventering var det varg från Tönsenreviret som fanns i området där attackerna nu har skett.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har dessutom fattat beslut om skyddsjakt på en ensam varg. Även denna varg har rört sig i närheten av människor och bebyggelse. I sitt beslut skriver Länsstyrelsen att: ”Den närmar sig människor på ett, för arten, avvikande sätt.” Den aktuella vargen har rört sig i trakterna kring Undenäs i Karlsborgs kommun.