Viltvårdsfonden betalas av jägarna där nu Naturvårdsverket ansvarar för vem som får pengarna.

Det finns två olika typer av bidrag som kan äskas från Viltvårdsfonden. Organisationsbidraget är det ena typen av bidrag som ges i förhållande till hur många medlemmar organisationen har, aktivitetsnivå och geografiska spridning. Det andra är ett Verksamhetsbidrag som är ett stöd för specifik verksamhet efter särskild prövning och som är kopplat med resultatkrav.

”Syftet med bidragen ska vara att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Företräde ska ges till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla detta syfte” står det att läsa i Bidrag ur viltvårdsfonden.

Inlämnade ansökningar avseende bidragsår 2021

OrganisationBidragstypAnsökt bidrag
Fågelhundklubbarnas arbetsutksottVerksamhetsbidrag547 500
JaktkritikernaVerksamhetsbidrag 1 210 000
Jaktkritikerna Organisationsbidrag3 500 000
Jägarnas RiksförbundOrganisationsbidrag8 900 000
Malmbergets Kos Jakt och FiskeVerksamhetsbidrag 117 370
NaturskyddsföreningenVerksamhetsbidrag 600 000
Ny RovdjurspolitikVerksamhetsbidrag 600 000
Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg TräVerksamhetsbidrag 250 000
Specialklubb för övriga kontintentala fågelhundarOrganisationsbidrag400 000
Stiftelsen rovdjurscentret de 5 storaVerksamhetsbidrag 6 800 000
Svenska allmogejägareförbundetVerksamhetsbidrag 4 300 000
Svenska irländsk setterklubbenVerksamhetsbidrag  
Svenska RovdjursföreningenVerksamhetsbidrag 3 000 000
Svenska StövarklubbenVerksamhetsbidrag 150 000
Svenska VorstehklubbenOrganisationsbidrag250 000
Svenska ÄlghundklubbenOrganisationsbidrag6 466 500
Umeå Västra ÄlgskötselområdeOrganisationsbidrag32 500
Vålånger-Överskogs jaktskytteklubbVerksamhetsbidrag5 000

Följande gäller för bidragsplanen år 2021:

  • Februari–mars: ansökningsperiod
  • April: bedömning och urval
  • Maj: beslut och besked

Enligt Svensk Jakt så är de bidrag som hittills beviljats dels Jägarnas Riksförbund som får 8,4 miljoner kronor och dels Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar som får 300.000 kronor.

Källa: Naturvårdsverket