Efter det att ovädret Gyda drog in över det svenska fjällområdet med stora mängder regn och därefter med minusgrader och snö oroar sig naturvårdsexperten Tom Arnbom vid Världsnaturfonden för att viltet i de områden som träffades av Gyda med full kraft, kommer att få en tuff vinter.

Det som Tom Arnbom ser som den största utmaningen är att det kan komma att en bli ett så kompakt lager av skarsnö att djuren får svårt att både hitta mat och söka skydd. Det kan handla om tusentals rävar och rådjur som kan stå inför en möjlig matkris men även att tjäder, orre, ripa och hare får svårt att hitta skydd vintertid när snön bildat ett lager av hård skare.

Tom Arnbom hoppas att viltvårdare, jägare och privatpersoner med fågelbord gör en insats med frön, havre, frukt, talgbollar, och foderpellets som stödutfodring om konsekvenserna av Gyda blir värsta tänkbara.