Kungsörnar som tar utrotningshotade fjällrävar har blivit ett allt större problem för fjällrävens överlevnad.

Ulf Angerbjörn, ansvarig för fjällrävsprojektet menar att problemet med kungsörnars intresse för fjällrävslyor har funnits länge. Fjällrävsvalpar har hittats i bomaterialet hos kungsörnar, man har också sett kungsörnar svepa ner över fjällrävslyor. Vidare fortsätter han att detta har under de senaste åren blivit allt vanligare.

Bristen på gnagare kan ha en bidragande orsak till att örnarnas intresse för fjällräven ökat. Under 2015 föddes över 100 valpar i Vindelfjällen, 15 september var alla valpar döda. De flesta hade då blivit tagna av kungsörn. Det ska därför göras försök med örnskrämmor. Genom att montera snurrande reflektorer på lyorna som ska skrämma inflygande fåglar.

Källa: P4 Norbotten