Den nya, digitala versionen av jägarexamen kommer lanseras under mars nästa år. Förhoppningen är att den nya versionen ska både bli bättre och lättare att administrera.

Befintliga frågor har omarbetats och nya lagts till, den digitala lösningen gör det även möjligt med en större variation i proven då en unik sammansättning av frågor kan slumpas fram för varje provtagare och provtillfälle. Administrationen förenklas avsevärt då all hantering av pappersprov och behovet av manuell rättning försvinner.

Provtagaren kommer avlägga prov på en egen enhet, antingen en mobiltelefon eller surfplatta, säger Daniel Bladh, handläggare Viltförvaltningsenheten i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

Under februari kommer provledare att utbildas i den nya lösningen.