lodjurliggandeI söndagskväll dödades ett får av ett lodjur i en beteshage väster om Påryd i Emmaboda kommun.

Efter kontakt med länsstyrelsen uppmanades djurägaren att täcka över kadavret på kroppen så asätare inte skulle hitta kroppen. Då upptäckte djurägaren att lodjuret befann sig i beteshagen vid det döda fåret. Djurägaren hade ett skjutvapen med sig och avlossade ett skrämselskott mot lodjuret, men utan resultat. Då tog djurägaren beslutet med stöd av 28§ Jaktförordningen och sköt lodjuret.
Det skjutna lodjuret var ett vuxet handjur, rapporterar Länsstyrelsen.

Arkivbild: Johan Olsson