Eftersöket på den varg som påsköts under skyddsjakten i Linghed, Dalarna är avslutat. Blod och benbitar som återfanns på skottplatsen har nu analyserats och kommer från den tik som tidigare rört sig inne i samhället.

Spekulationer om blodet och benbitarna kommit från ett byte vargen hade i munnen kan nu alltså avskrivas och vargen är konstaterad träffad. Eftersöken har dock varit fruktlösa och man har nu gett upp sökandet efter vargen.

– Antingen ligger vargen död någonstans eller så är den i livet men skadad, hur allvarligt kan vi inte bedöma i dagsläget, säger Jonas Bergman, enhetschef på Länsstyrelsens viltenhet i ett pressmeddelande.