Ett dött vildsvin påträffades på fredagskvällen i Dalhems socken på Gotland. Nu vill Länsstyrelsen kraftsamla för att förhindra att vildsvin etableras på ön. Allmänheten uppmanas därför att rapportera in sina observationer. 

– Vildsvin ska helt enkelt inte finnas på ön. Nu måste vi kraftsamla för att hindra ytterligare spridning. Viltförvaltningsdelegationens hållning är absolut nolltolerans för vildsvin på Gotland, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård i ett uttalande. 

Sedan 1990-talet har det förekommit en del korsade svin som är en blandning mellan tam- och vildsvin vilka ursprungligen har funnits i hägn. 2002 blev det tillståndspliktigt att hålla korsningsgrisar i hägn. Endast ett fåtal fall av rena vildsvin har konstaterats under de senaste åren.