En omfattande analys avslöjar att antal fällda vildsvin i Tyskland har minskat markant med 35%. Denna oroande trenden märktes under jaktåret 2022/2023. Analysen pekar på flera faktorer som bidrar till denna dramatiska minskning, bland annat hög dödlighet bland kultingar, påverkan av afrikansk svinpest (ASP) och ökad användning av avancerad jaktutrustning.


Jaktåret 22/23 visade sig vara exceptionellt när det gäller vildsvinsjakten i Tyskland, och den omfattande analysen ger tydliga indikationer på en bekymmersam utveckling. Totalt fälldes 462 220 vildsvin i Tyskland under detta jaktår, vilket innebär en minskning med 35% jämfört med året innan. Detta är den lägsta siffran sedan jaktåret 2011/12, skriver tidningen Pirsch.

Dödligheten bland kultingar

En central faktor bakom denna nedgång är den höga dödligheten bland kultingarna under 2022. Det delvis fuktiga vårvädret och den extremt varma och torra sommaren ledde till att många kultingar inte överlevde fram till hösten. Dessutom har vildsvinsbeståndet påverkats av intensiv jakt som en åtgärd mot afrikansk svinpest på flera platser de senaste åren.

Avancerade hjälpmedel

Den ökade användningen av termisk utrustning har också bidragit till minskningen av vildsvinsstammen. Ytterligare en potentiell faktor är vargens roll i vissa regioner, där den kan vara inblandad i minskningen av vildsvinsbeståndet.

Denna oroande trend kan ha långtgående konsekvenser för ekosystemet och jaktförvaltningen i Tyskland. Forskare och jägare kommer sannolikt fortsätta att undersöka och anpassa sina strategier för att förstå och hantera denna dramatiska minskning i vildsvinspopulationen.